Základný kurz inštalácie a programovania EZS ústrední Galaxy Dimension

Informácie o školení  
Dátum:10/20/2022
Čas:09:00 AM - 04:00 PM
Miesto konania:Bratislava, Vajnorská 142, 831 04
Produktová rada:EZS
Výrobca:
Cena:20,- EUR bez DPH
Počet voľných miest:10
 
Podrobný popis školenia:Obchodná časť školenia:
Úvodné oboznámenie sa so základnými pojmami u systému Galaxy
Krátky prehľad zmien vyplývajúcich z novej legislatívy STN EN 50131-3
Prezentácia vlastností a technických parametrov ezs ústrední Galaxy Dimension a G2 a ich systémových modulov
Prezentácia vlastností integrovaného systému kontroly vstupu
 
Technická časť školenia:
Architektúra Galaxy riešenia
Praktická ukážka zapojenia základných modulov na vzorke
Podrobné oboznámenie sa s obsluhou konfiguračnej softvérovej aplikácie DSI, praktické príklady, rady a diagnostika
 
 
Školenie je vhodné pre:
·         technikov inštalujúcich a programujúcich EZS  
·         projektantov navrhujúcich systémy EZS
·         bezpečnostných manažérov v organizáciách vyžadujúcich detailnejšiu znalosť systému GD
 
Forma:Skupinové školenie, projekcia sprevádzaná výkladom, demo ukážkami a praktickými radami
Podklady:PPT prezentácia, Marketingová a technická dokumentácia, Technické prostriedky
Odporúčaná literatúra:Katalógové listy, Inštalačný manuál, STN EN50131-1 Elektronické zabezpečovacie systémy
Občerstvenie:Áno
Osvedčenie o absolvovaní:Kurz je zakončený záverečným kontrolným testom, ktorého úspešné zvládnutie je podmienkou pre vystavenie osvedčenia.
Prílohy:


 

    

Školiteľ 1  
Meno:Michal
Priezvisko:Frohlich
Telefón:+421 244 454 660
E-mail:Michal.Frohlich@adiglobal.com
 
Školiteľ 2  
Meno:Simona
Priezvisko:Gregorovičová
Telefón:
E-mail:simona.gregorovicova@adiglobal.com