ADI > PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
Komplexné riešenia pre riadenie vstupu do chránených priestorov s možnosťou evidencie dochádzky pre objekty všetkých veľkostí a kategórií dôležitosti.
V ponuke portfólia ACCESS spoločnosti ADI Global Distribution nájdete ucelené portfólio produktov renomovaných svetových výrobcov pre komplexné riešenia systémov elektronickej kontroly vstupu a dochádzky. Produktové rady výrobkov zahŕňajú identifikačné zariadenia (čítačky), prevažne bezkontaktné a biometrické, prístupové riadiace jednotky a dochádzkové terminály, elektrické, elektromagnetické a elektromotorické zámky, softvérové prostriedky pre správu systémov a v neposlednej rade aj podporné prvky a technológie, napr. tlačiarne pre potlač plastových kariet.

Sortiment výrobkov sa vždy snaží reflektovať aktuálne trendy v prístupových systémoch a reagovať na ponuku nových technológií renomovaných svetových výrobcov. Dokážeme ponúknuť aj unikátne technológie, aktuálne napríklad v podobe špičkového biometrického systému pre vyhodnocovanie charakteristík tvárí 3D VisionAccess.

Pretože nielen samotný výber najvhodnejšej technológie, ale aj projekcia, inštalácia a sprevádzkovanie prístupového alebo dochádzkového systému sú komplexné záležitosti vyžadujúce v mnoho prípadoch detailné znalosti jednotlivých technológií a režimových opatrení, sme pripravení svojím zákazníkom poskytnúť maximálnu možnú podporu v podobe konzultácií a spolupráce na projektovej príprave, dohľad inštalácie, nakonfigurovanie softvérových produktov, zaškolenie predajcov, inštalačných technikov i koncových používateľov alebo technickej podpory pre všetky ponúkané produkty.

Základná ponuka produktov

Čítačky a čítacie technológie

 • Bezkontaktné čítačky
 • Bezdrôtové identifikačné prvky
 • Prístupové a kódové klávesnice
 • Biometrické čítačky
 • Bezkontaktné i kontaktní identifikátory (karty, prívesky)

Riadiace jednotky kontroly vstupu

 • Malé autonómne systémy
 • Integrovateľné jednotky aj pre veľmi rozsiahle inštalácie
 • Riadiace jednotky s Ethernet rozhraním a správou z webového prehliadača
 • Dochádzkové terminály

Softvér

 • Programy pre správu prístupových systémov
 • Softvér pre komplexné vyhodnotenie dochádzky

Mechanické blokačné prvky

 • Elektrické dverné otvárače
 • Elektromagnetické zámky
 • Elektromechanické zámky
 • Elektromotorické zámky
 • Odchodové tlačidlá
 • Špeciálne prvky

Podporné technológie

 • Tlačiarne a softvér pre potlač plastových kariet (ID Badging)
 • Spotrebný materiál do tlačiarní
 • Logical Access – prvky pre riadenie prístupu k PC
 • Čítačky s USB rozhraním pre rýchle zavedenie kariet do systému

Ponuka služieb

 • Telefonické alebo osobné konzultácie
 • Poradenstvo pri výbere technológie
 • Technická podpora a dohľad pri realizácii
 • Inštalácia softvéru a jeho konfigurácia
 • Školenia projektantov, inštalačných a servisných technikov
 • Školenia koncových používateľov
 • Potlač kariet

Pre získanie bližších informácií o ponúkaných produktoch a službách kontaktujte pracovníkov obchodného oddelenia.